Privacy Statement2017-05-12T08:13:05+02:00

Privacy Statement

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Lroy en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

College bescherming persoonsgegevens

LROY verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Lroy behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Lroy verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de administratie en om nieuwsbrief inschrijvers op de hoogte te houden van nieuwe blogberichten, diensten & activiteiten.

 

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van een van deze nieuwsbrieven, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht. Daarnaast kunt u altijd uw afmelding doorgeven per mail naar lroy@lroy.nl.

Cookies

De website LROY.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van LROY beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat LROY na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. LROY gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van LROY, dan kunt u mail naar: lroy@lroy.nl

Wijziging van Privacy Statement

LROY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. LROY adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.