Wanneer komt Google Analytics met een verbeterd gebruikersbeheer?! Het is een veel gehoord verzoek in Google Analytics land. En vanaf nu, naja de komende weken wordt dit verzoek langzaam uitgerold … Want vandaag werd op Google Analytics Blog aangekondigd dat er nieuwe wijzigingen komen voor het beheer van gebruikers. Maar wat mogen we precies verwachten, of beter gezegd, wat gaat er veranderen?

Properties

Tot op heden was het mogelijk om een gebruiker toegang te geven tot een account of tot een individueel profiel. Je kon profielen selecteren waartoe de gebruiker toegang had (kijkmodus). Het toewijzen van een property aan een gebruiker was echter nog niet mogelijk. En dat maakte het soms wel verdomde lastig om al die accounts, profielen en gebruikers bij te houden. Om even een voorbeeld te schetsen.

Stel je hebt een property met daarin 2 profielen (hoofdprofiel & mobiel profiel). Vervolgens geef je in gebruikersbeheer aan dat een aantal gebruikers toegang krijgt tot beide profielen. Een tijd later voeg je een ander profiel toe aan dezelfde property. De gebruikers hebben niet automatisch toegang tot dit profiel. Dus deze moet je allemaal opnieuw toevoegen.

Je snapt dus dat wanneer je het beheer doet van meer dan 50 mensen, het veel tijd kost om dit continu bij te houden. Met de mogelijkheid om gebruikers toegang te geven tot een specifieke property, is dit gehele probleem in een keer een stuk vereenvoudigd. En hoef je dus niet iedere keer opnieuw gebruikers, aan elk profiel dat je aanmaakt, opnieuw toe te wijzen.

Bekijk, Bewerk & Manage

Maar er is meer nieuws. Want niet alleen het veranderen van de gebruikersrechten op propertyniveau wordt gewijzigd. Ook het aantal gebruikerstypes wordt gewijzigd. Voorheen had je twee mogelijkheden:

  • Report viewer: Alleen meekijken per profiel;
  • Beheerder: Alles kunnen aanpassen van alle profiel.

In plaats van dat je kon kiezen uit deze twee types, (beheerder & report viewer) biedt Google Analytics nu de mogelijkheid een willekeurige combinatie van bekijken, bewerken en managen in te stellen per gebruiker. Je kunt de rechten voor elke gebruiker instellen op account, property en profielniveau. Dit biedt dus oneindig veel meer mogelijkheden voor het beheer van je Google Analytics accounts dan voorheen. In de onderstaande illustratie zie je hoe dat er uit zal gaan zien.
Gebruikers beheer Google Analytics

Grote bedrijven, veel websites

Voor de kleine ondernemer met 1 of misschien iets meer accounts is dit nieuws natuurlijk een stuk minder interessant dan voor de wat grotere organisaties. Zoals bijvoorbeeld voor TMG (en voor mij dus), is dit echt een verbetering. Inmiddels heb ik rond de 100 accounts binnen TMG, met daaronder nog eens veel meer properties en profielen. Je snapt wat ik bedoel.

Nu is het alleen nog afwachten wanneer ook bij jou het nieuwe beheer mogelijk is. Zoals aangekondigd zullen de nieuwe aanpassingen in de aankomende dagen / weken langzaam worden uitgerold over alle accounts.

Geintereseerd? Laten we praten.

Ik ben in te huren als consultant, interimmer, projectmedewerker op het gebied van conversie-optimalisatie. Van adviserende rol tot aan begeleiding en uitvoering.